Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Hyvää Tietosuojapäivää 2017!

Päivää,

Lauantaina 28.1. vietetään kansainvälistä Tietosuojapäivää. Vuosittaisen teemapäivän tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietämystä tietosuojasta, sen käytännöistä sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista. Lue päivästä tarkemmin EU:n sivuilta.

Teema onkin ajankohtaisempi kuin koskaan. Mediassa saamme lukea telkkarien vakoilevan meitä ja USA:n kaavailevan muiden kuin omien kansalaistensa yksityisyyden suojan heikennyksiä. Sosiaaliset mediat ovat jatkuvasti uutisissa erilaisista aiheeseen liittyvistä asioista. Digitalisaatio lisää riskejä, varsinkin kun siihen yhdistyy keinoäly liittämään yhteen pienet eri paikoissa olevat tietojen sirpaleet. Joku tietää jatkuvasti missä liikut, toinen, mitä ostat kaupasta, kolmas mielipiteesi politiikasta. Toisaalta taas EU on päivittänyt tietosuojadirektiivinsä, eli lainsäädäntö pyrkii olemaan ajantasalla.

Joskus saa lukea, että luotettavuuden sijaan tarvitaan nyt lähinnä luottamusta, mutta ne ovat ihan eri asiat. Luottamus ansaitaan luotettavuudella ja luottamus hävitetään, kun luetaan toimittajan kadottaneen salasanalistan tai tuotteessa olevan vakoilukomponentin. Luottamus onkin osa organisaatioiden ja tuotteiden brändiä. Brändissä heijastuvia osia ovat myös suhtautuminen asiakkaisiin ja käyttäjiin. Nähdäänkö ne tulostuotannon raaka-aineina vai kunnioitettuina kumppaneina hyvässä elämässä? Mille kaikille niitä sopii altistaa? Direktiivi on vain julkisen vallan vaatimusluettelo. Liiketoimintaa ei voi tehdä sellaisen perusteella. Siihen tarvitaan oman liiketoimintamallin miettimistä myös moraalin ja suhteiden näkökulmista.

Kuluttajien ja B2B-asiakkaiden pitää yhä enemmän tehdä samaa tulkintaa kuin palvelujen tuottajien ja tuotteiden valmistajien. Kenen kanssa toimitaan, kenelle tehdään varallisuuden siirtoa, kenelle annetaan tietoja maksuna palvelusta? Mitä netti kertoo toimijan luotettavuudesta? Pitäisikö joitain tahoja erityisesti välttää ja boikotoida? Medialukutaidon lisäksi tarvitaan tietosuojalukutaitoa, uutta aktiivista tietokuluttajuutta ja henkilökohtaista riskienhallintaa.

Haasteita riittää, mutta niiden ratkaisemista vartenhan ammattilaiset on keksitty!

t. Matti Vuori

Artikkelilaji: