Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TIVIAn kehityspäivät ja kevään liittokokous 13.-14.4.2018

TIVIAn kevään kehityspäivät ja liittokokous järjestettiin historiallisen hienossa Vanajanlinnassa Hämeenlinnan liepeillä. Pitkyä edustivat toiminnanjohtaja Ilpo Tolvanen ja web-vastaava Ilkka Lehtonen. Päivien aikana suunniteltiin TIVIAn toimintaa ja pohdittiin yhdistysten tulevaisuutta. Yhteisenä huolena oli jäsenmäärän pitkään jatkunut lasku, joka joidenkin pienten paikallisyhdistyksen kohdalla alkaa olla toiminnan kannalta kriittinen. Jäsenyhdistykset saavat TIVIAlta  jäsenmaksupalautusta jäsenmäärän perusteella ja joillakin yhdistyksillä on myös jonkin verran sijoitusvarallisuutta.

Kolmessa työryhmässä kokosimme keinoja ja jaoimme kokemuksia siitä, miten toimintaa voidaan kehittää ja innostaa uusia jäseniä mukaan. Jatkossa TIVIAn ja jäsenyhdistysten näkyvyyttä nostetaan laadukkailla julkaisuilla ja tilaisuuksilla sekä jakamalla stipendejä ja palkintoja. Järjestämme myös valtakunnallisia tapahtumia, kuten Tekoäly ja robotiikka digitalisoituvassa yhteiskunnassa 8.5.2018. Vuoden 2018 jäsenmaksu-uudistus selkeyttää jäseneksi liittymistä, mutta edelleen halutaan helpottaa liittymistä ja antaa edullinen mahdollisuus kuulua sekä paikallisyhdistykseen että teemayhdistyksiin.

Sovimme alustavasti, että Pitky  järjestää Kantin kanssa syysristeilyn Tampereelta Visavuoren kautta Lepaalle ja Hämeenlinnaan. Lisäksi pohdittiin Ketkyn kanssa syksylle siirtyvää pelipäivätapaamista. Saimme myös hyvän vihjeen Pietarin matkasta, jossa voisimme mm. tutustua Popovin Viestintämuseoon ja vaikkapa Olutmuseoon ;-)

Liittokokouksessa todetiin TIVIAn  talouden olevan vakaalla pohjalla ja jäsenmäärän laskukin on kääntymässä. Viime vuoden hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Ilpo Tolvanen
Pitky ry

Kuvat: Ilpo Tolvanen ja llkka Lehtonen

Artikkelilaji: