Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pitkyn asiallinen etäiltapala tutustutti terveydenhuollon kuvantamisjärjestelmään, PACSiin

Esitys pidettiin näin korona-virus aikaan tuttuun tapaan etänä, käyttäen Teams-sovellusta. Aiheesta luennoi Pitkyn Mika Anttila ja kuulolla oli 12 henkilöä.

Mika Anttila

PACS on järjestelmä, johon tallennetaan terveydenhuollossa otetut potilaskuvat. Tyypillisiä kuvia ovat muun muassa röntgenkuvat esim. hammasröntgen, magneettikuvaus ja ultraäänikuvat.

Potilaiden kuvia ottavat röntgenhoitajat, fyysikot ja radiologit. Röntgenistä kuvat siirretään ensin RIS-järjestelmään, joka välittää ne eteenpäin PACS-kuva-arkistoon. Kaikkiin kuviin lisätään vielä yksilöivä IOD, joka sisältää potilasinformaation. Näillä tiedoilla lääkäri voi katselimen kautta tutkia potilaan kuvia.

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien ansiosta kuva on lääkärin tulkittavissa muutaman sekunnin kuluttua siitä, kun se on otettu ja lähetetty PACS-arkistoon

Kuvien katseluun tarvitaan suuriresoluutioisia näyttöjä, joilla lääkäri pystyy erottamaan pienetkin värierot näytekuvasta, jotta ei syntyisi väärää diagnoosia. Markkinoille on tullut uusimpana laiteena 3-D renderöintilaite, jolla voidaan tuottaa 3-D kuvia kuvatusta kohteesta. Lääkäri pystyy katselimella tutkimaan kuvaa samalla tekniikalla, joka on ollut käytössä esimerkiksi CAD-suunnittelussa.  

PACS-ympäristössä käytetään kansainvälisiä tiedonsiirtoon terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltuja standardeja, joita ovat DICOM ja HL-7.  DICOM standardilla lähetetään ja vastaanotetaan kuvia ja HL-7 on sanomanvälitysstandardi, jossa pyritään määrittelemään lähinnä vain tietosisällön tai viestit ja sanomat, joita terveydenhuollon järjestelmät toisilleen voivat standardien mukaisesti lähettää.

Näilläkin systeemeillä on takanaan monta sukupolvea ja useiden toimittajien järjestelmiä, joten yksi haaste ovat vanhat kuvat, joiden muuntaminen nykylaitteiden formaatteihin ei aina suju ongelmitta - normaalia datatekniikan ongelmakenttää. Hoidon kannalta on kuitenkin kriittistä, että esim. kaikki tieto kulkee kuvien mukana.

Yleisöä kiinnosti mm. omien potilastietojen saaminen. GDPR antaa siihen velvoitteita terveydenhuollon toimijoille, mutta palvelun taustalla oleva tietojenkeruu voi olla työlästä, kun kyseessä on varsin monimutkainen kokonaisuus, jossa on paljon erilaisia tietojärjestelmiä ja laitteita. Käytännön kuvienhallintaa helpottaa jatkossa valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki.

Tutustu systeemien rakenteeseen ja toimintaan esityskalvoista (PDF).

Teksti: Mika Anttila ja Matti Vuori

Kuva: Mika Anttila

Artikkelilaji: