Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Asiakkaalle toteutettiin TaY:n kurssilla uusi vesijettien vuokrausjärjestelmä

Tämä on Pitkyn stipendillä vuonna 2018 palkitun TaY:n projektiryhmän kertomus projektistaan.

Asiakasyrityksemme Tampereen vesijettivuokrauksen (Brand Line Oy) varausjärjestelmän projekti alkoi tammikuussa 2018 selkeän, mutta kunnianhimoisen tavoitteen turvin: helppokäyttöisen ja toimintavarman WordPress-pohjaisen varausjärjestelmän toimittaminen ennen vesijetti-kauden alkua huhtikuun lopulla. Lisäksi toteutettavana oli kaksi tarkkaa käyttötapausta: loppukäyttäjä tietää ajankohdan, jolloin haluaa ajelemaan ja näkee tuolloin vapaana olevat vesijetit sekä tapaus, jossa loppukäyttäjä tietää kuinka monta vesijettiä hän haluaa varata ja näkee ajankohdat, jolloin varaus on mahdollinen. Tiimimme sai WordPress-rajausta lukuun ottamatta täysin vapaat kädet järjestelmän rakentamiseen, kunhan tavoitteet täyttyisivät.

Projekti jakautui oikeastaan kolmeen selkeästi tunnistettavissa olevaan eri vaiheeseen: sopivan järjestelmävaihtoehdon etsimiseen ja toteutuksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, valitun vaihtoehdon toteutukseen sekä toimivan järjestelmän toimittamiseen yritykselle. Projektin kireän aikataulun vuoksi valitsimme projektinhallintaa varten hieman mukautetun Scrummin, jolla jokaiselle pystyttiin räätälöimään sopiva työmäärä viikkokohtaisesti projektin etenemisen ja eri elämäntilanteiden mukaan.

Sopivan järjestelmävaihtoehdon etsintä tapahtui pitkälti tiimin itsenäisenä työnä, sillä asiakkaamme oli varsin kiireinen projektin ensimmäisen kolmanneksen aikana. Etsinnässä tutkittiin ja testattiin useita täysin erillisiä varausjärjestelmiä sekä paljon erilaisia WordPress-pluginien yhdistelmiä, joista valtaosa nojautui jollain tavalla WordPressille kehitettyyn verkkokauppa-alustaan WooCommerceen.

Kuva 1. Käytetty WordPress-kokoonpano.

Käytetty WordPress-kokoonpano

Monet löydetyistä varausjärjestelmistä olivat hyviä, mutta niistä löytyi myös monia erilaisia ongelmakohtia, joiden vuoksi ne oli hylättävä. Lopulta toteutustavaksi valikoitui parhaiten käyttötarkoitukseen sopiva WooCommerce yhdessä maksurajapinnan tuovan Bambora Payformin, varausten hallinnan ja kalenterit lisäävän Pinpoint Booking System Pron sekä tiimin kehittämän Pinpointtia ja WooCommercea laajentavan haku-widgetti -pluginin kanssa.

Monipuolisesti web-tekniikoita hyödyntävä haku-widgetti pohjautuu AJAX-kutsujen kautta ajettaviin PHP-skripteihin ja MySQL-kyselyihin, jotka hakevat ja käsittelevät tietoa hyödyntäen WordPressin plugin-rakennetta. Haku-widgettiä iteroitiin testauksen ja asiakaspalautteen perusteella helppokäyttöisemmäksi ja myös erilaiset vesijettien lisävarusteet huomioivaksi kokonaisuudeksi omine käyttöohjeineen. Lopputuloksena oli molemmat projektin määrittelyssä esiin nousseet käyttötapaukset toteuttava nopea ja suoraan etusivulta ostoskoriin tilauksen mahdollistava kokonaisuus.

Kuva 2. Haku-widgetti varausjärjestelmän etusivulla.

Järjestelmän toteutuksen aikana Tampereen vesijettivuokraukselle toteutettiin myös paljon muuta sisältöä varausjärjestelmään sekä heidän henkilöstönsä koulutettiin sen käyttöön. Tiimin käsialaa on muun muassa sivuston responsiivisen ulkoasun suunnittelu ja toteutus, erilaisten varausjärjestelmän tarvitsemien tuotetietojen määrittely ja muokkaus sopivaan muotoon sekä GDPR-dokumentaation tuottaminen yrityksen käyttöön.

Huhtikuun 2018 lopussa projektin lopputuloksena oli asiakkaan liiketoiminnan kasvua edistävä, dokumentoitu, helppokäyttöinen ja varmatoiminen sekä maksutoiminnot tarjoava moderni verkkoliiketoiminnan alusta. Vaikka vesijetti-kausi loppuikin jo lokakuun alussa, on toteutettu järjestelmä tarkasteltavissa ja käytettävissä osoitteessa: https://www.tampereenvesijettivuokraus.fi/

Projektissamme oli yksi projektipäällikkö ja neljä tiimin jäsentä:
Aleksi Luukko (pp), Mika Järvenpää, Leo Karttunen, Toni Weckroth ja Mark Mäkinen.

Projekti: Vesijetti
Asiakas: Tampereen vesijettivuokraus (Brand Line Oy)
 

Artikkelilaji: