Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Koulutus ja seminaarit

20.08.2013 - 08:30

Tampereen teknillisen yliopiston Tietotekniikan laitos ja Pitky järjestävät jo neljännen perinteisen maksuttoman Projektinhallintapäivän tiistaina 20.8.2013. Mukana yhteistyössä ovat myös Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikkö ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK.

Tämänkertainen teema on "työkalut ja avoimet projektit". Päivän aikana paljastetaan (ohjelmisto)projektien parhaita käytäntöjä (hälläväliä-meiningin ja "ultimate hacking" sekä "extreme project management" -menetelmien vastakohtia).

19.04.2013 - 18:00
Miten muutat vahvan osaamisesi yrityksen käyttövoimaksi?
Miten perustetaan menestyvä IT-alan yhtiö onnistuneesti.
Oletko aina haluunnut yrittäjäksi - häikäisevä tulevaisuus edessäsi!
Yrityksen perustamisen käytännön toimenpiteet ja kokemukset perustamista.
Verkostoituminen ja mahdollisuudet IT-yhtiöille.
26.01.2013 - 10:00 - 27.01.2013 - 15:30

Verkkojulkaiseminen tänään - Sosiaalinen media ja näkyvyys verkossa, edut, mahdollisuudet ja uhat - viikonloppuseminaari 

Monella on julkaisuja ym. tietoja, jotka halutaan näkyviin verkkoon määrätylle kohderyhmälle tai koko maailmalle.
Seminaarissa käymme läpi käytännön esimerkkien höystämänä läpi verkkonäkyvyyttä ja sosiaalista mediaa.

13.12.2012 - 08:45

Jo perinteiset Nääsvillen oliopäivät järjestettiin 13.12. Tampereen teknillisellä yliopistolla. Päivä oli jälleen menestys kahdessa mielessä: paikalle oli taas tullut suuri määrä kiinnostuneita osallistujia ja esitykset olivat jälleen hyvin mielenkiintoisia. Pääteemana olivat webin uudet mahdollisuudet sovelluskehitykselle, pilvipalvelut ja tietokannat

19.05.2012 - 12:45

Julkaisuja tabletilla? Tule kuulemaan mitä voidaan tehdä ja miten!

06.06.2012 - 08:45

TTY:n ja Pitkyn Testauspäivän 2012 ohjelman pääteemana on ajattelumallien vuorovaikutus. Kompleksisten järjestelmien testaus ei onnistu yhdellä paradigmalla ja ajattelumallilla, vaan tarvitsee synergiaa erilaisten tapojen välillä. Systemaattinen toiminta tarvitsee avukseen ketteryyttä ja ketteryys systematiikkaa.

15.10.2012 - 09:30

Järjestäjinä Pitky,  Ideal Learning ja TAKK

HTML5 tuo mukanaan paljon uusia ominaisuuksia, joiden avulla web-sovellusten ohjelmointi on helppoa ilman ulkoisia ajoympäristöjä kuten Flashia. Tässä koulutuksessa uudet ominaisuudet esitellään demonstraatioiden avulla, minkä jälkeen osallistujilla on parempi kuva, mitä HTML5:llä voi tehdä ja mitä ei. Kielen ja sovellusten ominaisuuksia verrataan Qt- ja Java-alustoihin suorituskyvyn ja turvallisuuden suhteen.

Tavoitteena saada kokonaiskuva HTML5-kielen uusista ominaisuuksista web-sovelluskehityksessä.

06.09.2012 - 09:00

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys PITKY ry ja Tampereen yliopisto järjestivät seminaarin kyberturvallisuudesta Tampereella 6.9.2012. Seminaarin tarkoituksena oli kerätä yhteen suomalaisia turvallisuusalan toimijoita, sekä tutkimuslaitoksien että yrityksien edustajia, kertomaan, kuulemaan ja keskustelemaan Kyberturvallisuuden ajankohtaisista asioista ja uusimmista kehityssuuntauksista sekä verkostoitumaan yhteistyön merkeissä

29.11.2012 - 08:00

SharePoint 2013 ja Office 2013 versiot tuovat mukanaan paljon mielenkiintoista. Tule kuulemaan.

28.03.2012 - 08:30

Pitky, Ideal Learning ja TAKK järjestävät aamupalaseminaarin mobiiliohjelmoinnista.

Mobiililaitteiden ohjelmointi on nykyään hyvin samanlaista kuin tavanomainen Windows- tai vaikkapa Java-ohjelmointi. Työkalut ovat hyvin samanlaiset. Ohjelmointikielet ovat niin ikään hyvin samanlaiset; yleensä C/C++, Java tai C#. Mobiilialustoilla voi usein ajaa myös monia skriptikieliä.