Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Tietoteknisestä itsenäisyydestä vuonna 2017

Pirkanmaa kartassa läppärissä(Täydennetty ja "refaktoroitu" viime vuodelta)

Päivää,

Näin itsenäisyyspäivän aikaan tuli taas mieleen tietotekninen itsenäisyys. Mistä kaikesta sellainen koostuu, eri näkökulmista katsottuna?

Kenties vaikka tällaisistä:

Itsemääräämisvalta:

 • Tietovarastot mieluummin omissa käsissä - ei tuntemattomissa pilvissä, matkalla sinne muiden katseltavissa.
 • Taloudellinen pärjääminen lisää aina itsenäisyyttä.
 • Mentaalinen vapaus. Ei ajattelumallien liiallista kiinnittymistä. Vapaata ajatusta on vaikea vangita.
 • Tehdään itse teknologiaa ja alustoja, joiden piirteistä ja tulevaisuudesta päätetään. Meillä on uusia vahvoja osaamisalueita vaikkapa teollisessa Internetissä ja tekoälyssä. Osaamisen tuotteistus vahvoiksi alustoiksi ja brändeissä antaa mahdollisuuksia, liiketoimintaa ja itsetuntoa.

Valinnanvapaus:

 • Ei toimittajaloukkuja. Pitkäjänteinen tahdosta riippumaton tulonsiirto toisille ei ole kovin itsenäistä.
 • Ei alustaloukkuja. Osataan yleisiä asioita niin vahvasti, että uudet alustat omaksutaan nopeasti. Suositaan avoimia ratkaisuja, koska ne ovat helpommin vaihdettavia.
 • Tietotekniikkatoimittajalla ei päämiesloukkuja. Ollaan niin osaavia, että on kysyntää ja valinnanvaraa laajemminkin.
 • Työntekijällä oi ole työsuhdeloukkuja. Kehitetään osaamista niin, että on sitä vastaavaa kysyntää.
 • Tehdään sellaisia järjestelmiä, jotka ovat joustavia ja elementeittäin vaihdettavia.

Turvallisuus:

 • Tietoturvallisuus on kunnossa. Jos tunkeutuja tulee verkkoon tai joutuu kiristyksen uhriksi, on toisen vallassa.
 • Kansalaisten tietosuojasta pidetään huolta. Tietomme ovat omaa omaisuuttamme ja meidän on päätettävä, miten niitä käytetään digitaalisessa todellisuudessa ja "reaalimaailmassa".
 • Pidetään huolta digitaalisen tiedon oikeellisuudesta ja muusta laadusta. Se, joka uskoo "fake newsiä", ei ole vapaa, vaan koko ajan vietävissä minne tahansa.
 • Riski-ajattelun ja vahvuuksien kehittämisen synerginen liitto. Riskienhallinta on näinä aikoina tärkeämpää kuin koskaan, kun kyberturvallisuus on koko ajan vaarassa ja digitalisaatio lisää riippuvuutta haavoittuvasta tekniikasta. Sopimusriskit ovat yhtä oleellisia kuin teknologian riskit ja turvallisuusriskit.

Vapautta yhdessä, kulttuurissa, ajatuksissa:

 • Kollektiivinen vapauden ja mahdollisuuksien kulttuuri.
 • Ei ehdollistuta itse tai ehdollisteta toisia "de facto" systeemeihin tai toimittajiin.
 • Vapauden etiikka - vapauteen liittyy aina eettinen pohja ja eheys, joka auttaa myös ylläpitämään vapautta yhdessä.
 • Herkkyys kahlitseville asioille - kaikenlaiset kahleet kasvavat vähitellen.
 • Puolustetaan oikeuksiamme - niin digitaalisia kuin kaikkia muitakin.
 • Itsenäisyydessä on aina se jokin, joka on itsenäinen - yksilö, yritys, yhteisö... Paikallisten yhteisöjen olemassaolo on osa yhtenäisyyttä, osa sen mekanismeja ja symboleja. Pitkykin on itsenäisyytemme merkki ja kanava kehittää sitä - kuten itse haluamme.

t. Matti Vuori

 

Artikkelilaji: