Aula ennen tilaisuutta

Kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmasta 2020 kuulemassa

Pitky on muutaman vuoden ollut Tampereen Kauppakamarin jäsen. Kauppakamarin ideahan on edistää talousalueemme yritysten – varsinkin jäsentensä – menestystä vaikuttamisella ja edunvalvonnalla, verkottumisella, fasilitoinnilla, toiminta-alustojen luomiselle, muulla yhteistyöllä sekä aktiivisella koulutustoiminnalla. Toiminta on aika massiivista, mm. tapahtumia on pari sataa vuodessa.

Vuoden 2020 vaikuttamissuunnitelmaa esiteltiin 27.1. Nyt vaikuttamisen painopistealueita ovat liikenneinvestoinnit (päärata yms.) ja saavutettavuus, maankäyttö ja kaavoitus, sekä koulutus ja työvoiman saatavuus. Yksi osa viimeistä kohtaa on työuran aikainen jatkuva oppiminen. Sehän on myös Pitkyn aluetta. Meidän ideammehan on olla ihmisten yhteisö ja siinä foorumi, jossa tutustumme uusiin asioihin. Varsinaisesta koulutustoiminnasta kuitenkin luovuimme, kun meillä ei ollut alueen ICT-koulutusmaailman kehittyessä enää siinä roolia. Kuitenkin, haluamme olla Kauppakamarin tapaan fasilitoijia ja kerhotoiminta on tapa koota teemoittain ihmisiä yhteen (PM Club, PitKyber ja ICT Ladies erityistapauksena).

Kauppakamari tukee myös oppilaitosten ja yritysmaailman yhteistyötä. Oli kiva kuulla yliopistoyhteisön ja Kauppakamarin pilotista, jossa kehitetään digitaalista alustaa jatkuvaan oppimiseen. Pitkylle on aina ollut selvää, että oppilaitokset ja yritykset ovat samassa osaamisekosysteemissä ja erilaisilla isoilla yhteisillä teemapäivillä on ollut toiminnassamme tärkeä rooli, ja hallituksessamme on aina ollut yliopistopuoli mukana.

Kauppakamarin toiminta on siis alueellemme tärkeää ja vaikuttavaa toimintaa, joka tarjoaa Pitkyllekin näkymä alueen kehittymiseen (ja jäsenyys ei maksakaan juuri mitään), jonka avulla osaamme reflektoida omaa toimintaamme sen kehittämiseksi. Vaikuttamistoimintaan ei Pitkyllä ole itsenäisesti mahdollisuuksia – ja prioriteetit ovat muualla – mutta muistettakoon, että olemme kiinteässä suhteessa kattojärjestöömme TIVIA:an, jonka agendalla vaikuttaminen ICT-asioissa on aina vahvasti agendalla. Sopiva diversiteetti prioriteeteissa onkin kaikkien toimintajärjestelmien rikkaus ja eteenpäin vievä etu.

Tuore vaikuttamissuunnitelma tullee piakkoin Kauppakamarin nettisivuille https://tampere.chamber.fi/

t. Matti Vuori

 

Vastaa