Tilaisuuden vetäjät ja esiintyjät kollaasissa

PM Club kokoontui projektikulttuurin ympärille

PM Club Tampere piti nettisession 23.11.2020. Tilaisuudessa etsittiin projektikulttuurin kasvattamisella tehoa projektitoimintaan sekä pohdittiin, mistä on onnellinen projektipäällikkö tehty. Paikalla oli noin 70 henkeä.

PM Club Tampereen Pasi Kivimäki (päivätöissä Kumura oy:n hallituksen puheenjohtaja) avasi tilaisuuden. Pasi muistutti PM Clubien (Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu) merkityksestä projektiosaamisen levittämisessä ja toivotti uusiakin ihmisiä mukaan.

PRY:n Jouko Kaaja kertoi PRY:n uutisia. Isoimpana yhdistyksen nimenmuutos Projektiammattilaiset ry:ksi. Jouko muistutti, että Black Fridayna on 3PMO-konferenssista tulossa erityistarjous. Sertifioinnitkin voi tehdä nykyään verkossa. PMOissa toimiville on tulossa mentorointiohjelma.

Ensimmäisessä varsinaisessa Kumuran Merja Galler kertoi projektipäällikön onnellisuustekijöistä. Asiaa on tutkittu Kumuralla sisäisesti – mitkä asiat lisäävät hyvinvointia? Esille nousivat työn merkityksellisyys, autonomia, ammatillinen kehittyminen ja vertaistuki. Projektipäivien kävijöiltä saatiin samanlaisia ajatuksia. Palkkaus ja projektinhallintamalli jäivät vähemmälle. Projektin hyötyjen ja vaikutusten ymmärtäminen on kaiken avain. Joskus syyt projektiin saattavat unohtua matkan varrella, ja samalla katoaa motivaatio siihen. Niitä kannattaa myös mitata. Oppiminen projektissa – koko organisaatiossa – nousi keskustelussa isosti esille. Ja yleisön ajatus, että mikä tahansa, mikä edistää projektipäällikön onnellisuutta, lisää kaikkien muidenkin onnellisuutta ja menestystä.

Vesa Ilama Fortumilta kertoi käytännön kokemuksiaan projektikulttuuri kehitettämisestä. Hänellä on aiheesta kokemusta monesta organisaatiosta. Nyt oli casena hänen yksikkönsä Fortumilla. Kaiken perusta ovat osaavat projektipäälliköt, prosessit ja työkalut, sekä organisaation tuki. Hyvinvointi on tärkeässä roolissa ja keskeinen tavoite oli organisaation osien yhteispeli.

Kehittämisessä pitää ensin ymmärtää ihmiset ja heidän toimintansa. Niihin tutustuessa voi samalla selvittää koettuja kehittämistarpeita. Kehitystä tehtiin workshopeissa ja adhoc-keskusteluilla. Huomattiin yhteisten toimintamallien puutetta ja niiden kehittämistä tehtiin luomala osa-alueille roadmappeja.

Sitten voitiinkin laajentaa hommaa PMOiden väliseksi joustavaksi yhteisen kehittämisen verkostoksi.
Kun pohjat ovat kunnossa, kehitys saa positiivisen kierteen ja vaikka PMO on kehittämisessäkin tärkeä koordinoija, idea on kehittää organisaatio niin kypsäksi, että PMO on lopulta tarpeeton.

Kiitos tilaisuudesta järjestäjille, esiintyjille ja osallistujille!

Teksti & kuvat Matti Vuori

Vastaa