Jaamme vuosittain stipendejä tietotekniikan alalla hyvin menestyneille opiskelijoille. Jaettavien stipendien määrä ja kokonaisarvo riippuu yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Päätökset stipendien jakamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Stipendien arvo vaihtelee yleensä 50 – 500 euron välillä.

Stipendiä voi anoa (yleensä opettaja oppilaalleen) vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä on oltava mukana vähintään yhden opettajan suositusteksti. Ensisijaisesti stipendejä jaetaan Tampereen yliopiston, Tampereen Teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tredun hyvin menestyneille opiskelijoille. Opettaja voi anoa stipendiä myös peruskoulun, lukion, tai muun oppilaitoksen opiskelijalle, joka on menestynyt tietotekniikan alalla.

Stipendin maksaminen edellyttää yhdistyksen hallituksen edustajan hyväksymän julkaisun toimittamista yhdistykselle julkaistavaksi Pitkyn nettisivuilla.

Lisätietoja stipendeistä antaa yhdistyksen puheenjohtaja (puheenjohtaja (at) pitky.fi)  Stipendihakemukset voi toimittaa sähköpostitse puheenjohtajalle (puheenjohtaja (at) pitky.fi).

Myöntämisperusteet

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry jakaa vuosittain stipendejä tietotekniikkaa ja sen hyväksikäyttöä tukevaa opetusta antavien Pirkanmaan alueen oppilaitosten opiskelijoille. Stipendien jakamisen tarkoitus on tehdä yhdistystä tunnetuksi alan oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa ja palkita opiskelijoita opintomenestyksestä tai muusta erityisestä kunnostautumisesta sekä kannustaa opintojen menestyksekästä jatkamista.

Stipendien myöntämiseen pätevät seuraavat perusteet:

 1. Stipendin saajan on oltava kirjoilla jossakin Pirkanmaan alueen kunnassa.
 2. Stipendin saajan on opiskeltava jossakin Pirkanmaan alueella toimivassa, yhdistyksen sääntöjen 2§:ssä määriteltyä yhdistyksen tarkoitusta edistävää opetusta antavassa oppilaitoksessa.
 3. Stipendin myöntämisen perusteina voivat olla mm.
  – hyvä opintomenestys (arvosanat ja/tai opiskelutahti),
  – ansiokas opinnäytetyö,
  – muu erityinen kunnostautuminen opinnoissa tai opintoihin liittyvässä toiminnassa.
 4. Stipendi myönnetään harkinnan mukaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.
 5. Stipendin suuruuden määrää Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n hallitus yhdistyksen syyskokouksen vuosittain talousarviossa tarkoitukseen varaaman määrärahan puitteissa.
 6. Stipendin saaja velvoitetaan toimittamaan yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen verkkomediassa julkaistavaksi kelpaava artikkeli ennen stipendin maksatusta.
 7. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n hallitus voi harkintansa mukaan poiketa edellisissä kohdissa määritellyistä stipendien jakoperusteista

Hakeminen ja luovutus

Stipendin hakeminen

 • Kun stipendin ehdottaja (yleenä opettaja; itselleen ei voi ehdottaa stipendiä) havaitsee suorituksen, joka voisi täyttää myöntämisperusteet-sivulla kuvatut ehdot, hän laatii asiasta vapaamuotoisen esityksen, josta käy ilmi kenelle stipendiä haetaan ja millaisia perusteluja myöntämiselle halutaan esittää.
 • Mikäli esittäjä itse ei kuulu opetushenkilöstöön, hän liittää mukaan myöntämistä puoltavan vapaamuotoiseen lausunnon joltakulta säännöissä tarkoitetulta opettajalta tai vastaavalta. Mieluiten palkittavaksi tarkoitetun työn tuntevalta henkilöltä.
 • Pitkyn hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja tämä päätös annetaan sekä ehdotuksen tekijälle että stipendin saajaksi ehdotetullekin.
 • Hyväksytyssä tapauksessa sovitaan stipendin luovuttamisesta ja vastaanottajan sitoutumisesta toimittamaan palkittua työtä koskevan artikkeli Pitkylle julkaistavaksi

Stipendin luovutus

 • Stipendin rituaalinen luovutus tehdään jossain Pitkyn tilaisuudessa, esimerkiksi Tampereen yliopiston kanssa järjestettävässä seminaarissa (esim. Projektinhallintapäivä tai Testauspäivä).
 • Työstä kirjoitetaan lyhyt artikkeli. Pituus 1-2 sivua, kuvailee lyhyesti esimerkiksi projektin läpivientiä ja lopputulosta. Ryhmän artikkeliin mielellään kuva ryhmästä. Toimitus muotoilemattomana tekstitiedostona tai esim. Word-tiedostona, mutta kuvat erillisinä tiedostoina. Monikansallisen ryhmän artikkelin kieli voi olla englanti.
 • Kun Pitky on vastaanottanut artikkelin, stipendin varat tilitetään stipendin saajan ilmoittamalle pankkitilille.
 • Stipendin saaja ja hänen artikkelinsa julkaistaan Pitkyn verkkosivuilla.

Stipendien luovutus ryhmälle

 • Ryhmä valitsee yhteyshenkilön, joka huolehtii summan jakamisesta ryhmälle. Hän toimittaa Pitkyn puheenjohtajalle (puheenjohtaja@pitky.fi) oman tilinumeronsa. Kun ryhmän artikkeli on kuitattu vastaanotetuksi, Pitkystä siirretään stipendisumma ryhmän yhteyshenkilön tille. Hän sitten jakaa sen sitten eteenpäin ryhmän jäsenille.

Myönnettyjä stipendejä

2019:

 • Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman opiskelijat Miska Rantala ja Joni Mettälä. Aihe: Heidän tekemänsä ja edelleen jatkuva työnsä opintojen kehittämisessä, opintojen tunnetuksi tekemisessä, opiskelijoiden aktivoimisessa, alan verkostojen vahvistamisessa sekä järjestötyössä.
 • Tampereen yliopiston Tietotekniikan yksikön projektiryhmä. Jäsenet: Väinö Teisko, Jyry Uitto, Lauri Nieminen, Henri Hanhijärvi, Ilmari Saari, Jarno Tainio. Projekti: Chess Action Game, toimintapeli shakin opetukseen Asiakas: Shakkilinna. Perustelut Ryhmä toteutti pelin innokkaasti ja tehokkaasti. Ensimmäinen prototyyppi valmistui parissa viikossa. Pelinkehityksessä ryhmän ja asiakkaan yhteistyö toimi hyvin. Peliä testattiin koulujen shakkikerhoissa. Yksi ryhmän jäsen toteutti peliin oman shakkia pelaavan tekoälyn. Huolimatta pelinkehitysprosessin vaativuudesta, haasteista ryhmädynamiikassa ja uusien teknologioiden opettelussa, ryhmä suoriutui ansiokkaasti projektista. Lopputuloksena innovatiivinen shakin opetusta tukeva peli, jolla on myös kaupallista potentiaalia.
 • Tampereen yliopiston Tietotekniikan yksikön projektiryhmä G03. Jäsenet:  Lassi Mäkelä, Henrik Hartiala, Sami Mäkinen, Rasmus Lempinen, Janne Uitto, Lauri Haavisto. Projekti: NewbieMaker, uusien työntekijöiden perehdytysohjeisto www-sovelluksena. Asiakas: Cybercom Finland Oy Perustelut: Projekti pysyi hyvin hallinnassa, sekä aikataulun että prosessin osalta. Ryhmä erottui erinomaisella toiminnan ja lopputuotteen laadulla. Automatisoitu testaus ja laadunvarmistus olivat projektissa laajasti käytössä (lint, unit, UI). Riskienhallinta onnistui hyvin. Ryhmä teki yhteensä 1001 työtuntia, joista 388 kului toteutukseen ja 61 testaukseen. 6490 rivin lähdekoodissa on 25 luokkaa ja 217 metodia. Asiakas kehui ryhmän työskentelyä, ja kertoi lopputuotteen ylittäneen odotukset.

2018

 • Projektiryhmä Vesijetti. Tampereen yliopisto. Ryhmän jäsenet: Aleksi Luukko, Mika Järvenpää, Leo Karttunen, Toni Weckroth, Mark Mäkinen. Projekti: Vesijetti Asiakas: Tampereen Vesijettivuokraus (Brand Line Oy) Perustelu: Työ onnistui sekä projektinhallinnallisesti että tuloksellisesti. Projekti tuli maaliin aikataulussa. Kaikki asiakkaalle tärkeät piirteet toteutettiin niin, että järjestelmä saatiin tuotantokäyttöön vesiurheilukauden käynnistyessä. Lisäksi projekti noudatti hyviä projektityö- ja projektinhallintakäytäntöjä.
 • Projektiryhmä G08. Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmän jäsenet: Iiro Nykänen, Atte Haapanen, Jani Piippo, Olli Holmala, Ville Rintamäki. Perustelu: Ryhmä piti projektin hyvin hallinnassaan, etenkin aikataulun ja prosessin osalta.  Ryhmä erottui erinomaisella toiminnan ja lopputuotteen laadulla. Automatisoitu testaus ja laadunvarmistus olivat projektissa mukana ensimetreiltä lähtien. Myös riskien hallinta sujui hyvin. Tuotteena syntyi kuudessa pyrähdyksessä lokitietojen käsittelysovellus.

2017

 • Projektiryhmä: G01, Kimmo Industries Inc. Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmän jäsenet: Tuomas Aho, Lauri Koriseva, Ville Myllynen, Henrik Nyman, Eetu Ruponen, Aleksi Savijoki. Projekti: Sunnu Results (Score service for Trial-competitions). Asiakas: SJ-Taito Oy. Projektiryhmä G01 piti laajan projektin hyvin hallinnassaan, aikataulun ja prosessin osalta. Raportointi ja riskien hallinta sujuivat hyvin. Asiakas oli tyytyväinen tuotteeseen ja dokumentaatioon, sekä projektiryhmän työskentelyyn ja yhteistyöhön.
 • Team MurMur. Project: ”Playful visualization of data”. University of Tampere. Team:  Managers: Miikka Lehtonen, Xiaodong Ming. Members:  Wille Hakola, Tuomas Östman, Bujia Guo. Arguments: The project followed good project practices exemplarily. The team had “tekemisen meininki”, good spirit  and all members of the group were exceptionally active. The application implemented was innovative and fulfilled the customer’s requirements. Innovative interactive and playable furniture and facilities have been developed. Good thinking ”outside the box”.

2016

 • Project team  Virtual University. University of Tampere. Project managers: Ammaar Mufti, Ghassan Abarbou. Project team: Jesse Jaara, Jussi Karhu, Sami Voutilainen, Santeri Taskinen. Project:  ”Virtual reality project”. Customer: Professor Markku Turunen, University of Tampere. Arguments: The project team conducted an exceptionally high-quality application. adding interactive content to 360 videos. Project management was also successful.
 • Project team G8, TheMostAwesomeGroup in Tampere University of Technology. Members: Jari Kuisma, Niko Liiri, Nazia Hasan, Alireza Rasti, Davood Rasti, Bikram Thapa. Project:  ”Rough Production Planner”. Customer: Valmet Technologies Oy. Arguments: Communication and project management were good.  Risk management, reporting and documentation was done well.  Schedule was met, with six three-week sprints. The multinational group worked 1523 hours, of which 599 hours were implementation. Also many ideas for further development was listed.  Customer has taken the product into use.

2015

 • Työelämäsimulaattori-projekti, TaY. Juho Toivanen (projektipäällikkö), Martin Heath, Anni Janger, Tuuli Kähkönen, Marko Rantala ja Riku Rouvila. Projektissa toteutettiin Työelämäsimulaattori  Pirkanmaan Sairaanhoitopiirille. Projekti johdettiin poikkeuksellisen ammattitaitoisesti. Projektiryhmä osoitti erittäin hyvää osaamista ja oppimiskykyä koko projektin ajan. Projektissa kohdatut haasteet selvitettiin erinomaisesti. Lopputuotteena syntynyt demo-versio Tilannehallinta-sovelluksesta toteutettiin laadukkaasti.
 • Haamuryhmä, Continuous Improvement Web Tool -projekti. TTY. Susanna Sinisalo, Minna Viitanen, Tommi Kanervo, Tuomas Liikala   Markus Sinisalo, Aleksi Sinisalo. Projektin tuote on www-pohjainen jatkuvan kehityksen (continuous improvement) palautteen antojärjestelmä Valmet Technologies Oy:lle (Tampere Production). Perustelu: Toteutettu sovellus on helppokäyttöinen ja yksinkertainen, mutta samalla ominaisuuksiltaan monipuolinen. Projekti onnistui hyvin ja valmistui kaikkine osineen aikataulussa. Dokumentointi oli laadukasta.

2014

 • Kalle Lahtinen TAMK opinnäytetyö Novatron Oy, ohjelmistotestausmenetelmien kehittäminen. Opinnäytetyössä saatuja yleisiä ja julkisia teoriaosuuden tietoja voidaan käyttää haluttaessa vaikkapa AMK:n opetusmateriaalina. Novatron Oy:N saamat tulokset ovat käyttökelpoisia tehostettaessa ohjelmistosuunnittelun tehokkuutta ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuutta.
 • Field Optimization Tool -projekti. TaY. Kimmo Hämäläinen ja Petri Kotiranta. Projektiryhmä Janne Heikkilä, Jussi Heino, Johannes Salminen ja Timo Virkki. Projektissa toteutettiin poikkeuksellisen onnistuneesti monipuolinen sovellus, jonka avulla voidaan sekä helpottaa että nopeuttaa työtehtävien jakamista yrityksen työntekijöille. Projektin asiakkaana toimi Jarkko Haukijärvi H&H siivouspalvelusta.
 • Farrim -projekti TTY Mikko Karttunen, Markus Lehtinen, Teemu Mäkinen, Antti Sarjanoja ja Marjaana Virtanen. Projektissaan ryhmä kehitti ketterästi neljässä iteraatiossa internetissä toimivan selainpohjaisen massiivimoninpelin rungon ja perustoiminnot. Peli on fantasiasävytteinen merirosvomaailmaan sijoittuva moderni ja hauska peli. Projektin dokumentaatio on laadukasta. Palautukset ovat olleet ajallaan

2013

 • Lukio-opiskelijoiden vertaistuki sivusto. Joni Mettälä ja Teemu Grönqvist
 • Logistiikkaketju kirjaus Mylab. TaY Tuomas Granlund, Elina Koivulampi ja Ari Varpenius, Projektiryhmä Juha Kaura, Heini Pylkkönen, Kaj Torkulla ja Lauri Vene. Projektiryhmän toiminta oli esimerkillistä, minkä lisäksi valmistunut lopputuote on laadultaan erinomainen.
 • Suunnistuken 3D-reittiseuranta. TTY Antti Laitinen, Arttu Kaipiainen, Jesse Hakanen, Tapio Linnimäki ja Marko Turunen. Projektin tuote on helppokäyttöinen ja visuaalisesti näyttävä. Projektinhallinnallisesti projekti onnistui erittäin hyvin. Myös riskien hallinta onnistui hyvin. Dokumentointi oli laadukasta. Ryhmä palautti kaikki raporti ja dokumentit ajoissa.

2012

 • Bitvisio -projekti. TTY Kimmo Yli-Rohdainen, Juha Pimiä, Valtteri Kenkkilä, Lauri Oikarinen, Jani Tarmila, Jari-Pekka Ryynänen. Ryhmä toteutti yleiskäyttöisen tiedotusjärjestelmän, jossa voidaan TV-ruudulla tai näytöllä esittää erilaista sisältöä (mm. HTML, web-sivu, wikisivu, kuva, video). Projektin tuote on helposti laajennettava, monipuolinen ja joustava. Projektinhallinnallisesti projekti onnistui erittäin hyvin. Myös riskien hallinta onnistui hyvin. Dokumentointi oli laadukasta. Ryhmä palautti kaikki raporti ja dokumentit ajoissa
 • Navilendar -projekti. UTA Erkki Heinonen, Toni Järviluoto ja Matti Nieminen. Projektiryhmä Toni Ahonen, Panu Hokkanen, Mikko Kokotti, Pyry Kallio ja Outi Kapanen. Projektissa toteutettiin innovatiivinen kalenterin ja kartan yhdistelmä Android-käyttöjärjestelmälle. Projektiryhmä onnistui toteuttamaan teknisesti haasteellisen sovelluksen erinomaisesti. Projektin aikana kohdatut riskit osattiin kohdata hallitusti, ja ryhmän työskentely sujui kokonaisuutena loistavasti. Lisäksi projektiryhmä hoiti teknisen dokumentoinnin, testauksen, raportoinnin sekä projektinhallinnan erinomaisesti

2011

 • Vaalilupausarkisto -projekti / Projektinhalintapäivän stipendi, Tamperen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö
  päälliköt Jukka Pollari ja Antti Syrjä, projektiryhmä Jussi Kivinen, Jouni Kähkönen, Mika Kähkönen, Johan Laitinen, Jenni Paukkunen ja Janne Redsven
  Projekti oli johdettu esimerkillisesti ja ohjelmakehitys sujui moitteetta. Lopptuotteen laatu korkea samoin asiakastyytyväisyyskin, johon asiakaspalautekin viittaa.
 • PePaSim++ -projekti / Projektinhallintapäivän stipendi, Tampereen teknillinen yliopisto
  Jari Eerola, Lasse Lammi, Tanja Nieminen, Janne Rajamäki, Juha-Pekka Sarin, Devinder Singh ja Sami Turunen
  Erityisen hyvin alusta loppuun asti hallittu ohjelmistoprojekti
 • Tansania-projektin 500€ stipendi osoitettiin Kristina Nokso-Koiviston jaettavaksi IET Learning Portalin ylläpitäjälle Tansaniassa.
 • Nico Heinonen, Tampereen ammattiopisto / Datanomi
  menestys Taitaja 2011 -kilpailussa, yleinen opintomenestys
 • Veli-Pekka Kujala, Tampereen ammattiopisto / Datanomi
  yleinen opintomenestys

2010

 • Heli Jussila, Tampereen teknillinen yliopisto
  Mobiiliohjelmointia Dar es Salaamin yliopistossa Tansaniassa
 • Riina Kääntee, Tampereen ammattiopisto / Datanomi
  yleinen opintomenestys
 • Jami Keihänen, Tampereen ammattiopisto / Datanomi
  yleinen opintomenestys
 • Stud Files -projekti, Tampereen yliopisto
  pp. Jaana Partanen ja Jaakko Helenius, ryhmä Hanna Aittoniemi, Janne Leinonen, Jussi Ampuja
  Toni Nukarinen ja Henrik Mustonen sekä käytettävyysasiantuntija Minna Heinonen
 • Wiinsta -projekti, Tampereen teknillinen yliopisto
  Matti Ranta, Olli Raivola, Pekka Mäenpää, Antero Tiikkaja, Matti Välimäki, Mikko Välmäki
  ja Tuomas Välimäki
 • Tansania-stipendi 500 euroa osoitettiin Kristiina Nokso-Koiviston jaettavaksi edistyneille tansanialaisopiskelijoille paikanpäällä Tansaniassa
 • Annika Granlund ja Jarmo Kortetjärvi, TAMK tietojenkäsittely hyvästä projektityöstä ja opintomenestyksestä

2009

 • Aki-Kalevi Puttonen, Tampereen ammattiopisto / Datanomi
  Yleinen opintomenestys, kiitettävä opinnäytetyö
 • Ville Viitaharju, Tampereen ammattiopisto / Datanomi
  Menestys ”TaitajaMästare 2009” eli ammattitaidon SM-kilpailuissa
 • Markku Laitkorpi, ”ReST-tyylin mukaisten Web-palveluiden suunnitteluprosessi”
 • Käytettävyysryhmä, Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos. Ryhmän jäsenet: Timo Ingalsuo, Pasi Paunu, Arttu Tamminen, Nina Juuri, Ari Koivuniemi,
  Karoliina Käki, Aapo Laitinen, Janne Nyrhinen, Antero Salokangas ja Aleksi Turpeinen
 • Sokkelisoftan KuTu-projekti, Tampereen teknillinen yliopisto, ohjelmistotekniikan laitos. Ryhmän jäsenet: Jarno Mannelin, Juhani Lauteala, Teppo Lainio, Iiro Vidberg ja Risto Oikarinen
 • Tampereen teknillinen yliopisto, diplomityöstipendi, Katja Suhonen
 • Tampereen yliopiston vuoden 2008 gradustipendi myönnettiin Markku Hakalalle. Hän lahjoitti stipendirahan edelleen jaettavaksi.
 • Tansania-stipendi 500 euroa osoitettiin Kristiina Nokso-Koiviston jaettavaksi edistyneille tansanialaisopiskelijoille paikanpäällä Tansaniassa

2008

 • Heidi Immonen, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos / Datanomi
 • Mikko Laakso, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos / Datanomi
 • Aateliset projekti. Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos. Ryhmän jäsenet: Virpi Tuohisto, Päivi Urpelainen, Harri Heinisuo, Matti Virtanen, Jussi Hautaniemi, Tony Keisala ja Ilari Valta.
 • Teekkarien Kosto -projekti. Tampereen teknillinen yliopisto, ohjelmistotekniikan laitos. Ryhmän jäsenet: Tomi Javanainen, Mikko Hartikainen, Jouni Nurmilo, Aatu Saarimäki ja Mika Isomaa.

2007

 • Jenni Niskanen, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos / Datanomi.
 • Pauli Järvinen: Monikielinen indeksointi. Tampereen teknillinen yliopisto, ohjelmistotekniikan laitos.
 • Mixel – opetustietomuunnosten automatisointi -projekti. Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos. Ryhmän jäsenet: Vilppu Tuominen, Riina Pakarinen, Timo Talvitie, Pia Järvinen-Hiekkanen, Heini Anttila, Tero Tapio, Ville-Veikko Kalkkila ja Olli Savolainen
 • Xeres Karbo -projekti: Tampereen teknillinen yliopisto, ohjelmistotekniikan laitos.
  Ryhmän jäsenet: Antti Vekkeli, Jani Nurminen, Juha Tiitinen, Mikko Välimäki, Aki Haapamäki, Teppo Ylä-Mella, Teemu Kauraniemi ja Sami Puonti

2006