Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry:llä on sääntöjen 9§ ja 10§ mukaan vuosittain kaksi yleiskokousta, joissa on äänioikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Syyskokouksen tehtävänä on päättää tulevan vuoden hallinnosta sekä siihen liittyen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kevätkokouksen keskeinen seikka on päättyneen toimintavuoden vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen käsittely.

Syyskokous

Säänntöjen 9§ mukaan yhdistyksen syyskokous tulee pitää kunkin vuoden syyskuun 1. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana ja siinä tulee käsitellä vähintään seuraavat asiat:

  1. hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
  2. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
  3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  4. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
  5. valitaan yhdistyksen edustajat TIVIA ry:n liittokokouksiin.
  6. käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi.

 

Kevätkokous

Sääntöjen 10§ mukaan yhdistyksen kevätkokous tulee pitää kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä vähintään seuraavat asiat:

  1. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastuslausunto
  2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
  4. käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi.