Syitä liittyä Pitkyyn:

 • Verkostoituminen – tapaat samanmielisiä ja uusia kontakteja
 • Pysyt jyvällä uusista asioista
  • Pitkyn tilaisuudet – yleensä ilmaiseksi
  • TIVIA:n tilaisuudet
  • Muiden TIVIA-yhdistysten ”verkostokorttitilaisuudet”, joihin voi osallistua muistakin yhdistyksistä
 • TIVIA:n perusedut
  • Lehti- ja kirjaetuja
  • Alennuksia koulutuksista, matkoista ja hotelleista, TIVIAN tuotteista ja tapahtumista
  • Lakineuvontapalvelut

Pitkyn jäsenenä olet ennen kaikkea osa sen yhteisöä ja pääset mukaan osallistumaan ja luomaan toimintaa muiden kanssa.

Pitkyllä on henkilöjäsenten lisäksi myös yhteisöjäseniä. Yhteisöjäseneksi voi liittyä yritys, yhdistys, julkinen organisaatio tai muu vastaava. Lue lisää TIVIA:n sivuilta.

Jäsenenä olet myös TIVIA:n jäsen ja varsinkin sitä kautta pääset nauttimaan tärkeistä taloudellisista eduista, joiden ansiosta jäsenmaksu ei ole kulu, vaan tuottava panostus.

Liity TIVIA:n sivuilla liittymistoiminnossa Valitse sopiva jäsenyys ja ota liittyessä yhdistykseksi Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys.

 

 

Miksi opiskelijan kannattaa valmistumisvaiheessa liittyä Pitkyyn?

Pitky on kaikkien pirkanmaalaisten ICT-ihmisten yhteisö ja monet meistä ovat jäseninä koko työuransa ja sen jälkeenkin.

Pitky on aina rinnallamme. Opiskelijankin kannattaa tulla mukaan opintojensa loppuvaiheessa. Ovatko nämä Pitkyn piirteet sinulle tärkeitä?

 • Pitky on paikallinen ammattilaisten yhteisö. Se ei ole ammattijärjestö, vaan ihmisläheinen epämuodollinen yhteisö, joka antaa vakautta ja vertaistukea elämän ja uran eri vaiheissa.
 • Hektinen työelämä tarvitsee tuekseen yhteisön, jossa voi toisten kanssa viihtyä ja kehittyä ja reflektoida asioita. Tulevaisuuden työelämän kasvavassa epävarmuudessa tämä korostuu.
 • Pitkyssä voi kehittyä tekemällä itse asioita – järjestämällä tilaisuuksia, pieniä tai vaikka isojakin projekteja, kerhoja. Pitky antaa mahdollisuuksia!
 • Järjestämme joka vuosi useita tapahtumia, joiden avulla pysyt mukana kehityksessä ja tapaat yhteisöä.
 • Olemme osa TIVIAa, maan tärkeintä ICT-järjestöä, jonka kautta saamme paitsi erilaisia rahanarvoisia etuja, myös kansallisia alan vaikutusmahdollisuuksia.
 • TIVIA:n tapahtumat ovat osa meidän tapahtumatarjoomaamme. TIVIA:n muiden jäsenyhdistysten tapahtumiin pääsevät Pitkyn jäsenet usein osallistumaan ilmaiseksi.
 • Emme ole kiinni hypeasioissa, joita tulee ja menee, vaan sen keskiössä ovat ihmiset. Siksi Pitky on aina ajankohtainen.
 • Pitkyyn liittyminen on osa aikuistumista, uutta elämänvaihetta.
 • Pitky tarjoaa uran alussa mahdollisuuden verkottua, luoda kontakteja paikkakunnan aktiiveihin ihmisiin.
 • Projektit on tärkeä toimintamuoto monille ja niistä kiinnostuneille meillä on projektinhallintakerho PM Club Tampere (yhdessä Projektiammattilaiset ry:n kanssa).
 • Yhteisömme on pirkanmaalainen, läheinen, tuttu ja turvallinen. Se on meidän juttumme. Voimme kehittää sitä edelleen ihan mieleiseksemme.

Tervetuloa mukaan, kun aika on kypsä.

Yritysten kannattaa liittyä Pitkyn jäseniksi

Pitky on ensisijaisesti ihmisten yhteisö, mutta ottaa avosylin vastaan yrityksiä ja yhteisöjä jäsenekseen. Näin voimme paremmin verkottua edistämään yhdessä alan kehittymistä Pirkanmaalla – verkottumisella, osaamisen jakamisella ja yhteistyöllä.

Yritysten maailma on muuttunut viime vuosina. Uudet yritykset ovat dynaamisia, itsenäisiä ja yhä enemmän vastuullisia ja yhteisöllisiä. Tähän maailmaan sopii hyvin alueellisen toiminnan kanavointi myös yhdistysten kautta, näin tukien neutraaaleja ja avoimia foorumeja tapahtumille, fokusoiduille kerhoille ja muulle toiminnalle. Tapahtumille saadaan samalla laaja näkyvyys kattojärjestömme TIVIA:n kanavien kautta. TIVIA-yhdistyksiin liittyminen antaa myös mahdollisuuksia osallistua kansalliseen vaikuttamiseen ICT-alan kehittämiseksi. Omalle henkilöstölle saadaan joustavasti ja kustannustehokkaasti erilaisia TIVIA:n palveluja. Jäsenyys on samalla symboli yrityksen avoimille, uusille arvoille.

TIVIA:n netissä kerrotaan erityisiä rahanarvoisia etuja, joita yritykset saavat liittymällä johonkin TIVIA-yhdistykseen:
https://tivia-jasenyhdistykset.fi/yrityksille/yhteisojasenyys-tivia-jasenyhdistyksessa/

Yritys- ja yhteisöjäsenet

Tampereen aikuiskoulutussäätiö
Tampereen yliopisto
Triuvare oy

(21.2.2020)