Aloituskalvo mentorointisessioon

PM Clubien sessiossa oli aiheena mentorointi

PM Clubit pitivät syksyn ekan etäsession 6.9. Aiheena tällä kertaa mentorointi. Sen idea erittäin tiivistetysti on, että ihminen (”aktori”) vuorovaikutuksessa yleensä kokeneemman (”mentorin”) kanssa reflektoi itseään, suhdettaan asioihin ja tekemisiinsä ja saa siitä käyttäytymistään ohjaavia oivalluksia tulevaisuutta varten.

Tällainen on hyvin hyödyllistä juuri nykyään. Toimintaympäristöt ovat kompleksisia ja muuttuvia. Tulevaisuus on epävarmaa ja ihmisen pitää olla monenlaisena mukana monessa. Mentorointi tuo siihen perspektiiviä ja selkeyttä. Kaikilla olisikin hyvä olla mentori koko elämänsä ajan!

Session puheenjohti Tampereen PM Clubin Pasi Kivimäki Kumurasta PRY:n Jouko Kaajan avulla. Porukkaa saatiin paikalle kivasti, vajaa kuusi kymmentä. Tuula Nurmiluoto Top Coaching Finlandilta esitteli ensin kattavasti mentoroinnin kokonaisuutta systemaattisen mentorointiohjelman näkökulmasta (ajatus sellaisesta sopii projektiväelle mainiosti!). Pääpointti on se, että mentorointi pitää suunnitella ja toteuttaa systemaattisesti ottaen huomioon mentorointi-aktoriparit, kummankin roolikuvan ja vastuut ja paljon muuta. Mentorointiohjelmalla voi ja kannattaa olla prosessin ohjaaja ja päämentori, eli sopivaa rakennetta, jolla huolehditaan toiminnan onnistumisesta. Tästä kaikesta ei kuitenkaan saa tulla ankeaa koulutusohjelmaa, vaan mentoroinnin on aina oltava aktorilähtöistä: mentaalisesti vapaaehtoista, lähtien hänen asetelmastaan ja tavoitteistaan.

Ja kun on kyse ihmisen kohtaamisesta toisen kanssa, avoin vuorovaikutus voi antaa kummallekin paljon. Joskus voi roolejakin vaihtaa päikseen (ns. käänteinen mentorointi). Muitakin variaatioita löytyy ihan organisaation tilanteen ja tarpeiden mukaan. Silti kannattaa muistaa, että mentorointia ei pidä sekoittaa muihin ohjaustapoihin, esim. coachingiin. Esityksen tallenne tulee PRY:n YouTube-kanavalle.

Esityksen jälkeen kuulimme kahden PRY:n mentorointiohjelmaan osallistuneen kokemuksia. Sanna-Maria Salmi THL:ltä ja Jarmo Kankainen Elomaticsta jakoivat mielenkiintoisia ja rikkaita ajatuksiaan.

Esille nousi, että PM Clubien puitteissa voisi rakentaa mentorointiohjelman, kenties alkuvuodelle, jos ajatus saa riittävästi kannatusta. Silloin saataisiin Pirkanmaallekin mentorointiryhmä.

Kiitos mainiosta sessiosta esiintyjille, järjestäjille ja osallitujille!

Teksti: Matti Vuori