Keskustelijat: ylhäältä vasemmalta Sirkka, Timo, Anu, Atso

Pitkyn webinaarissa oli aiheena vastuullisuusraporttien laatu

Vastuullisuusraportit tulevat jatkossa yritysten käytännöksi monesta syytä – osin pakosta, osin liiketoimintasyistä, osin kulttuurin muuttuessa ja osin vahvasta etiikasta. Vastuullisuus on iso kokonaisuus, mutta viime vuosina keskustelu siinä on paljolti painottunut ympäristövastuuseen – ihan hyvistä syistä. Siitä puhe, mista puute.

Vastuullisuusraportoinnin ja -datan haaste koskee erityisesti näinä vuosina akuuttia hiilijalanjälkitietoa. Iso haaste on saada niihin luotettavaa dataa, kun yritysten tuotteiden koostumus on kovin monimuotoinen ja monen kerroksen takana. Ja toiminnasta pitää vielä osata viestiä kaikille sidosryhmille. Pitkyn webinaarissa 10.3. 2022 klo 17-19 perattin raportoinnin haasteita. Webinaari oli tarkoitettu kaikille ICT:n ja kestävän kehityksen suhteesta kiinnostuneille, olipa roolisi sen toimijasysteemissä millä puolella tahansa – valmistuksessa, kiertotalouden prosesseissa, ICT-ratkaisuja tuottamassa jne. Webinaari oli kolmas osa Pitkyn aiheen webinaarisarjassa  ensimmäinen oli kiertotalousteemalla  ja toisessa keskusteltiin data-alustoista.

Aiheeseen tartuttiin kolmessa vaiheessa:

Ensin CGI:n (ja Pitkyn hallituksen) Timo Pellikka alusti aiheeseen liittyvistä monista haasteista. Lue lisää Timon kalvoista. Sitten kuulimme käytännön maailmasta. Nokian Renkaiden ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Sirkka Leppänen kertoi heidän vastuullisuusraporttinsa laadinnasta ja laadinnan liiketoiminnallisista haasteista otsikolla ”Vastuullisuusraportoinnin odotukset ja haasteet – Case Nokian Renkaat”. Sirkka on ympäristötekniikan DI, toiminut 20 vuotta Nokian Renkaiden ympäristö- ja kemikaaliturvallisuustehtävissä, Toimenkuvaan on viimeiset 7 vuotta kuulunut myös konsernin vastuullisuusasioiden kehittäminen. Oli kiva kuulla yrityksen kokonaisvaltaisesta vastuullisuustoiminnasta, jossa on paljon osa-alueita, aktiviteetteja ja haasteita. Tutustu Sirkan kalvoihin.

Kolmannessa vaiheessa reflektoitiin aiemmin kuultua keskustellen. Sirkan ja Timon kanssa keskustelurinkiin liittyivät CGI:n Atso Andersén ja Digian Anu Haverinen, jotka ovat aiemminkin olleet esiintyjinä tässä webinaarisarjassa.

Tapahtuma nauhoitettiin. Katso tallenne:

 

Muutamia kirjoittajan reflektioita aiheeseen, tarpeen mukaan yleistäen:

Kulttuurin kivijalka: Vastuullisuus on kokonaisuus ja ympäristövastuukin voi elää aidosti vain, jos organisaation etiikka ja laatuajattelu on kokonaisvaltaista (case-firmamme on ollut monessa asiassa aivan edelläkävijä). Paljonhan on viime vuosina puhuttu ympäristö- ja laatujärjestelmien yhteydestä ja siinä on vasta harmonisen kokonaisuuden alkua. Vastuullisuusdata on myös tiukasti yhteydessä tuotetiedon hallintaan.

Mitä raportoidaan: Aina pitää keskittyä olennaisuuksiin. Esim. päästöissä voi dominoiva lähde olla tuotteen tuotannossa tai käytössä. Raportointistandardit eivät aina tue omia tai paikallisia näkemyksiä olennaisuuksista. Silloin pitää jatkaa viestintää vapaammassa nettiviestinnässä.

Raportointi on viestintää: Raportteja laadittaessa pitää miettiä mikä on niiden tärkein kohderyhmä. Vaihtoehtojahan on monia: sijoittajat, asiakkaat, suuri yleisö jne… Ja raportin sisältö ja esitystavat tukevat tätä. Se, mikä ei mahdu viralliseen raporttiin (sisältö tai sen puuttuva riittävä varmistus) mahtuu aina nettisivuille.

Kuka tekee: Firmoilla, joilla on historiaa, on valmiuksia hankkia tietoa ja käsitellä sitä itse, mutta uusien toimijoiden kannattaa miettiä konsulttifirmojen apua.

ATK-vaivoja: Työssä ei yleensä ole yhtä kaikenkattavaa tietojärjestelmää, vaan tarvitaan monia. Excelkin on arvossaan dynaamisessa ympäristössä! Nykyäänhän taulukoita voi yhteiskäyttää helposti, toisin kuin niinä aikoina, kun Excelin maine alkoi rapautua vakavana työkaluna. Integraatioita auttaisi datan vaihdossa käytettyjen formaattien ja protokollien standardointi, mutta sellaista on vasta tulossa.

Datalla on datan ongelmia: Mittayksiköt menevät globaalisti tietysti helposti sekaisin, ja datan laadussa pitää luottaa sopivaan portaaseen toimitusketjuissa. Kieliongelmatkin ovat globaalisti aina läsnä. Toimittajien datatuotantoa on syytä arvioida ja auditoida siinä missä muutakin toimintaa.

Kaikki muuttuu: Vastuullisuuden maailma on jatkuvassa murroksessa. Mm. toimialojen järjestöt voivat olla merkittävä apu muutosten seuraamisessa ja niiden vaikutusten tulkinnassa. Yhteistyö on voimaa.

Kokonaisuus: Vastuullisuusviestinnän laatu on selvästikin iso kokonaisuus eikä vain simppeliä datan tai käytettyjen algoritmien vastaanottotarkistusta. Siksi onkin kiva, että webinaarissa päästiin juttelemaan laatuun vaikuttavista asioista monelta kantilta.

Kiitos kivasta tapahtumasta esiintyjille ja osallistujille!

Kestävän kehityksen webinaarisarja jatkuu, kun ensin mietimme mikä olisi seuraava näkökulma (ja saa nähtäväksi onko seuraava kerta webinaari vai fyysinen seminaari).

Teksti: Matti Vuori