Lausuntoväline-teemoja

Tekoälyllä tehoa ja säästöjä demokratiaan – Pitkyn projektissa kehitetään automaattinen lakiluonnosten konsensuslausunto-generaattori

Julkaisuvapaa 1.4.2022

Suomessa tehdään tai muutetaan vuosittain suuri määrä erilaisia säädöksiä – mm. lakeja, asetuksia ja ministeriöiden määräyksiä. Niiden laadinnan tärkeä demokraattinen elementti on lausuntojen pyytäminen laajalti asiaan liityviltä sidosryhmiltä (ja yleensä myös julkisella pyynnöllä) säädöksen luonnosvaiheessa. Tämä on laaja ja työläs operaatio, joka työllistää lain laatijoita ja sidosryhmiä. Moni on kysynyt, että voisiko prosessia jotenkin helpottaa uudella tietotekniikalla – ja varsinkin tekoälyllä?

Pitky onkin käynnistämässä projektia, jolla tekoälypohjainen ohjelmisto tuottaisi yhden optimaalisen konsensuslausunnon, tai vaihtoehdoisesti muutaman lausunnon erilaisista näkökulmista. Näin prosessista saataisin mahdollisimman tehokas ja tuloksena oleva lausunto tai lausunnot voidaan ottaa huomioon yksinkertaisesti ja virheettömästi – ei kuitenkaan toistaiseksi automaattisesti, mutta täysin automatisoitu lakiprosessi on varmasti mahdollinen tulevaisuudessa.

Lausuntotekoälyn prosessiparannus
Visualisointi tekoälypohjaisen lausuntoprosessin tehokkuudesta.

Tekoälyn lausuntomalli tullaan opettamaan kaikilla Pohjoismaissa vuodesta 1955 alkaen toteutetuilla lausuntopyynnöillä ja niihin lausuntöpyynnöillä saaduilla lausunnoilla. Syntyvä opetusdata on laaja, yhteensä useita satoja tuhansia lausuntoja. Opetusdatan muuttamattomuuden varmistamiseksi se syötetään ensin lohkoketjuun. Näin saadaan lausuntotoiminnasta dataperustaista ja arkistot hyötykäyttöön.

Projektin ideoita esitellään tarkemmin seminaarissa 1.4.2022. Ilmoittaudu täällä.