Eurooppa-päivän teemakuva

Mitä olisi Eurooppalaisuus tietotekniikassa?

Tänään 9.5.2022 vietetään Eurooppa-päivää. Nyt on hyvä hetki miettiä, mitä eurooppalaisuus tarkoittaa tietotekniikassa? Varmaankin se heijastelisi stereotyyppisiä ajatuksia yleisestä eurooppalaisuudesta, sen ideaaleja ja oletettuja arvoja (jotka tietysti toteutuvat vaihtelevasti) ja toisaalta se voisi olla reflektiota toisten maanosien asioihin.

Niinpä eurooppalaisen tietotekniikan kuvauksessa painottuisi tietty idealistinen vinouma, mutta juuri niin pitää ollakin! Ideaalit vievät maailmaa eteenpäin. Tässä kannattaa muistaa myös se, että pohjoismaisen hyvinvointivaltion on toivottu antavan esimerkkiä muulle Euroopalle – eli myös Suomen ideaali saa näkyä suoraan ja epäsuorasti.

No niin, eurooppalaisuus tietotekniikassa voisi olla tällaista:

 • Se perustuu osaamiseen, sivistykseen, tieteiden saavutuksiin.
 • Se on vastuullista, eettistä ja etiikan pohjana on ajatukset eurooppalaisesta hyvästä elämästä.
 • Se on myös sopivasti säädeltyä ja säätely toteuttaa eurooppalaisia arvoja ja oikeuskäsitystä.
 • Siksi lakeja ei noudateta noudattamisen vuoksi, vaan koska niiden avulla toteutetaan hyviä asioita.
 • Tietotekniikka tukee ihmisten oikeuksia ja auttaa kaikki täyttämään velvollisuuksiaan.
 • Siksi se tukee mm. avoimuutta, demokratiaa, tasa-arvoisuutta, tietoturvallisuutta, saavutettavuutta, tietosuojaa ja niiden asioiden ja järjestelmien turvallisuutta, joihin se liittyy.
 • Tietotekniikka on rauhan asialla, ja siksi turvallisuusasiat otetaan vakavasti ja huippuluokan tietotekniikalla tuetaan turvallisuutta.
 • Muistetaan, että tietotekniikalla on symbolista arvoa osaamisen ja itsenäisyyden symbolina ja siksi sitä pyritään kehittämään omassa intellektuaalisessa, teknisessä ja talousellisessa omistuksessa.
 • Datan oikeudenmukaiseen omistajuuteen kiinnitetään aina huomiota.
 • Työelämän tietotekniikka tukee hyviä työelämän, työyhteisön ja työn piirteitä: yhteistyötä, prosessien näkyvyyttä, vaikutusmahdollisuuksia, joustavuutta, itseohjautuvuutta, hyvää johtamista jne…
 • Työelämän tietotekniikkaa kehitetään työnantajien ja työntekijöiden yhteistyössä.
 • Julkishallinnon tietotekniikan pyörittäminen ja kehittäminen on avointa ja antaa kaikille tasapuoliset mahdollisuudet kehittäen samalla ICT:n ekosysteemiä ja kulttuuria.
 • Julkishallinnon kehittämisen taustalla on aina idea hyvästä yhteiskunnasta.
 • Hypetyksen sijaan suositaan todellisia ja todennettavia etuja toimijoille.
 • Tietotekniikkaa tutkitaan monipuolisesti, mukaanlukien sen erilaiset suorat ja systeemiset roolit yhteiskunnassa.

Eurooppalaisuudessa on tietysti kääntöpuoliakin, mutta kuten ”luvattiin”, nyt sallitaan tietty vinouma ja tietty (eurooppalainen!) näkövinkkeli.

Teksti: Matti Vuori