Vapriikki

Pitky ja Pirkanmaan Ekonomit Business Tampereen vieraana tutustumassa terveysekosysteemiin

Business Tampere on tamperelaisen terveysekosysteemin kehittämisen ytimessä. Pitky ja Pirkanmaan ekonomit järjestivät yhdessä Business Tampereen kanssa aamiaistilaisuuden terveysteknologiasta keskiviikkona, 25.5.2022. Tapahtuman paikkana oli Business Tampereen toimiston naapurissa sijaitseva Museokeskus Vapriikki, joka puolestaan on tärkeä osa seudun kulttuuriekosysteemiä.

Terveysala ja varsinkin sen tietotekniikka ovat kasvavalle talousalueelle aivan keskeisiä ja kokoavat toiminnan kehittämiseen ja käytännön pyörittämiseen hyvin monenlaisia toimijoita. Siksi tämä toiminta-alue on Pitkylle ja Pirkanmaan ekonomeille hyvin kiinnostava. Päivän teemasta kertoi meille Business Tampereen senior business advisor Veli-Matti Lahti

Veli-Matti Lahti

Seuraavassa käydään läpi reflektoiden muutamia esityksessä ja keskustelussa käsiteltyjä keskeisiä pointteja.

Kenen ekosysteemi?

Ekosysteemi ei ole vain talousvirtojen kokonaisuus, vaan kehittämisyhteisö, johon osallistuvat kaikki toimijat – yritykset, julkinen terveydenhuolto, tutkimuslaitokset, yliopisto jne… Tällainen yhteispeli on perinteisesti ollut Tampereen vahvuuksia ja niin on tässäkin tapauksessa.

Kun Business Tampere etsii ekosysteemiin uusia toimijoita, perustana on ymmärrys niistä asioita, joissa Pirkanmaalla ollaan hyviä. Kysymys kuuluu silloin: mitä kokonaisuudesta vielä puuttuu? Mikä toimija voisi tuoda sen puuttuvan elementin?

Innovaatioiden synty ja siirto

Toimialoissa on kahta tyyppiä: vertikaaliset, joilla on jokin “maailmaan liittyvä” tavoite, esim. terveydenhoito tai työkoneiden valmistus, ja horisontaaliset, jotka tuottavat kaikilla alueilla hyödynnettäviä tekniikoita. Näitä ovat kuvantaminen, tekoäly jne… Business Tampere yrittää tuoda toimijoita yhteen, jotta ratkaisut eivät esim. jää yhteen vertikaaliin, jos niitä voisi soveltaa muuallakin. Tämä “ristiinpölytys” antaa koko talousalueelle ison innovaatiopotentiaalin.

Kasvua eri mekanismeilla

Ekosysteemi on kasvun systeemi. Business Tampereen yksi tehtävä on tuoda alueelle isoja ulkomaisia toimijoita, jotka toivottavasti eivät tuo tänne vain pääomaa, vaan myös operatiivista liiketoimintaa – työtä, osaamista, jotka taas poikivat uutta työtä ja osaamista. Ekosysteemin tehtävä on olla niille toimijoille kaikin puolin houkutteleva! Ja niin se onkin, kun siitä löytyy jo osaamista, yhteistyötä, energiaa…

Iso haaste on kasvattaa startupeista liiketoiminnan tekijöitä. Terveyspuolella se on erityisen haasteellista, sillä markkinoille pääsy vie paljon aikaa (yleensä ainakin viisi vuotta) eli tarvitaan sitkeyden ohella mm. rahaa. Business Tampereen idea on tukea startupeja kaikin tavoin. Kannattaa muistaa, että Business Tampereen palvelut ovat yrityksille ilmaisia. Tietopalvelut ovat tärkeitä varsinkin uusille toimijoille – esim. numerotietoa alasta faktapohjaista suunnittelua tukemaan ja globaalia verkottumistietoa: minne kannattaa ottaa yhteyttä?

Startup-mytologian keskeinen idea on exit: eli jo ennen liiketoiminnan skaalautumista firma myydään jollekin amerikkalaiselle jätille kovalla hinnalla. Jos niin käy, sekin on hyvä, mutta vielä parempi on, jos firma kasvaa tai myydään kotimaiselle jätille. Terveysteknologiassa ei sellaisia vielä ole, mutta sellaisten kasvattaminen on aivan realistista – ekosysteemin huolellisen hoitamisen pitäisi synnyttää sellaisiakin luontevasti (ajan ja pääoman avustuksella).

Kehittämisen haasteita

Kehittämisen haasteita ovat iso toimijajoukko ja se, että keskeisessä roolissa olevat lääkärit ovat varsin konservatiivisia ja toimintatapojen muutos on vaikeaa.

Kolmas haaste on data. Tuotekehitys tarvitsee terveysdataa, mutta sen käyttö on vahvasti säädeltyä, eikä sen käyttö tuotekehityksessä toistaiseksi onnistu.

Meanwhile in Pirkanmaan liitto

Otetaanpa tähän väliin hyppy toisen kehittämisorganisaation asioihin. Pirkanmaan liiton järjestämässä tilaisuudessa 23.5.2022 esiteltiin Pirkanmaan digitaalinen kompassi sen kehittämisprosessin suunnilleen puolivälissä.  Tutustu tilaisuuden tallenteeseen ja lisätietoihin hommasta tilaisuuden sivulla. Eikös olisi kiva, jos terveysalan kehitys olisi jotenkin mäpättävissä kompassin aiheisiin?

Kompassin neljä isoa teemaa ovat ICT-infrastruktuurit, yritysten digimurros, julkiset digitaaliset palvelut, ja osaaminen. Terveyssektorilla eletään selvästikin digimurrosta, millä on monta ulottuvuutta: alan maailmankuva, palvelut ja henkilökohtainen ajattelutavan muutos kriittisissä ammateissa.

Varsinkin data kaipaisi kipeästi yhteistä arkkitehtuuria, joka toimisi operatiivisen toiminnan ohella innovointialustana (testialustoja on jo onneksi olemassa), houkuttimena (ei enää ziljoonaa integraatiota) ja myös vientituotteena.

Osaamista talousalueella on, mutta digikompassitilaisuudessa kaivattiin käytettävyys- ja saavutettavuusosaamista. Terveyspalveluissa tämä on tunnetusti hyvin tärkeää.

Tuo kaikki antaakin sitten hyvää pohjaa neljännelle teemalle, eli julkisille palveluille.

Yhdistystenkin ristiinpölytystä

Pitky ja Pirkanmaan Ekonomit tekivät yhteisvierailun, koska Pitkyn taloudenhoitaja ja hallituksen jäsen Oke Rouhe (alla kuvassa tilaisuuden avauksessa) on myös Pirkanmaan Ekonomien hallituksessa ja siellä suhdetoimintavastaava. Tällaiset yhteydet tuovat yhdistyksiinkin kaivattuja impulsseja. Pitky on aina avoin kaikenlaiselle yhdistysten yhteistoiminnalle.

Oke Rouhe

Lopuksi

Tilaisuus oli, kuten oli tarkoituskin, yleinen katsaus aiheeseen menemättä liikaa eli juurikaan sen teknologioihin. Niiden kirjo olisikin valtava. Mutta ennen puiden kaatamista onkin hyvä ymmärtää metsän logiikka, sen ekosysteemi, sekä kasvuun ja terveyteen vaikuttavat tekijät.

Kiitos Business Tampereelle vierailumahdollisuudesta! Pitky ja Pirkanmaan Ekonomit poikkeavat jatkossa mielellään kylässä muidenkin Pirkanmaalle tärkeiden aiheiden parissa.

Teksti: Matti Vuori