Pitkyn logo koneenpiirustuksena

Hyvää maailman insinööripäivää – insinöörityöllä kestävää kehitystä

Hyvää maailman insinööripäivää – eli UNESCOn teemapäivää Word Engineering Day for Sustainable Development.

Päivä korostaa insinöörityön tärkeyttä nykymaailmassa ja kestävän kehityksen kannalta. On hyvä muistaa, että kyse on kaikenlaisten insinöörityön alueiden yhteistyöstä: jotkut insinöörit miettivät ekologisia materiaaleja, jotkut ekologista tuotantotekniikkaa ja logistiikkaa, jotkut tuotekokoonpanoja joilla tuetaan uudelleenkäyttöä, jotkut kehittävät tietotekniikkaa tuotteiden ja komponenttien seurantaan, jotkut pohtivat tuotteiden eliniän kasvattamista, jotkut miettivät ATK:n energiataloudellisuutta, jotkut taas kehittävät viestintätekniikkaa, jonka avulla pysymme kartalla maailman ja kansojen kehityksestä jne… lista on pitkä.

Tietenkään ne yhteistyön alueet eivät rajoitu insinöörityön alueisiin, koska maailmamme on jakamaton systeeminen kokonaisuus, jossa pitää yhä paremmin osata luoda dynaamisia systeesejä erilaiset näkökulmat yhdistäen. Niinpä: systeemisessä maailmassa pitää muistaa insinöörityön tärkeys eikä vain insinöörejä. Siksi päivän nimen suomennosversio on epäonnistunut puhuessaan vain insinööreistä. Mutta suurempi virhe on se, että suomennoksesta on unohtunut se kestävän kehityksen loppuosa. Ei ole mitenkään sanottu, että kaikki insinöörityö  luonnostaan tukisi kestävää kehitystä.

Miten insinöörityön prioriteetit ovat muuttuneet edellisen teemapäivän jälkeen? Mitkä ovat ajankohtaisimpia alueita? Nostetaanpa esille kaksi:

Energiakriisi nosti esille energian saatavuuden ylipäätään ja uusiutuvien energialähteiden käytön merkityksen. Sillä saralla on paljon tilaa kaikenlaisille ja kaikentasoisille innovaatioille.

Uudet ”tekoälyn” kielimallit nostavat esille tekoälyinsinöörien työn kokonaisvaltaisen dramaattisen vaikutuksen kaikille elämänalueille ja muistuttavat uusien datateknologioiden eettisen käytön kriittisyydestä – missä on oma roolinsa kaikilla toimijoilla – teknologian kehittäjät, myyjät, kauppiaat ja sääntelijät. Esimerkiksi tekoälysovellusten sosiaalisiin vinoumiin (jotka tietysti heijastavat yhteiskunnassa olemassaolevia vinoumia) on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota ja uusi generatiivinen kieliteknologia tuottaa aivan uusia haasteita.

Matti Vuori

Teksti on päivitetty vuoden 2022 vastaavasta teemapäivätoivotuksesta.