Vastuullisuuden estetiikasta – ml. digivastuullisuus

Kesäpohdittavaksi asiaa estetiikasta, mikä ei ole vain esteettinen asia!

Vastuullisuuden yhteydessä puhutaan tietysti teoista ja etiikasta, mutta jotta sitä voisi parhaiten edistää, on ymmärrettävä myös vastuullisuuden estetiikkaa. Estetiikka koetaan joskus vain kauneudeksi, mutta yleisesti siinä on kysymys asioista, jotka tekevät jonkin kauneuden ohella vaikkapa rumaksi, hauskaksi, mielenkiintoiseksi, ärsyttäväksi. Estetiikka ei ole aistimaailman asia, vaan sen kenttää on myös käsitteiden maailma.

Katsellaanpa siis mitä sellaisia on vastuullisuuden maailmassa ja ICT-maailmassa silloin, kun huomaamme siinä olevan jotain erityistä:

 • Vastuullisuuden ytimessä on etiikka ja etiikan estetiikan ytimessä on kirkkaus selkeys. Itsestään selvä, absoluuttinen ymmärrys siitä, mikä on oikein.
 • Samaa aluetta on eheän ammattilaisuuden kauneus. Siinä on kaikki paikallaan arvoista osaamiseen ja tekoihin.
 • Vastuullisuus pyrkii hyviin asioihin ja hyvät asiat ovat luontaisesti esteettisiä. Niissä on vähän riskiriitoja, ongelmia, vahinkojen seurauksia jne. Tietoturvallinen systeemi on esimerkki sellaisesta.
 • Toivon estetiikka on toivottavasti [sic.] läsnä, vaikka jotkut tilanteet olisivatkin vähän toivottomia. Samaa aluetta on romanttinen tulevaisuus-utopia, mutta niistä nyt on ikävä kyllä viime vuosina luovuttu.Digin maailma on ollut utopioiden maailmaa, mutta viimeistään viime vuosina niiden rinnalle ovat vahvemmin nousseet dystopiat.
 • Ympäristövastuullisuus hakee estetiikkaansa puhtaasta luonnosta, luonnollisuudesta. Ympäristövastuullisen tietotekniikan estetiikka on niukuuden tyyliä: käytetään niin vähän dataa ja niin kevyellä prosessoinnilla kuin mahdollista. Uusitaan systeemejä vasta kun täytyy.
 • Vastuullisuus on tietoista järjen ja empatian käyttöä ja estettisestikin lähes täysin nykyisen tekoälyn vastakohta.
 • Ympäristön ja digin maailmassa on tärkeää systeemiajattelu. Sen esteettinen hienous on paljastuvan asioiden avaruuden kaikenpuolinen rikas monimuotoisuus ja älyllinen kokemus sen vuorovaikutusten ymmärtämisessä.
 • Asioita voidaan uudistaa optimoimalla, missä on tarkkuuden ja täsmällisyyden harmonista kauneutta, mutta myös radikaaleilla murroksilla, joiden kauneus vastaa toukan muuttumista perhoseksi.
 • Puhtaus ja siisteys ovat terveellisen ja turvallisen työn piirteitä. Ympäristöstä puhumattakaan. Kummatkin ovat vahvasti esteettisiä asioita.
 • Työntekijän värikkäässä suojavaatetuksessa ja -varusteissa on läsnä jännää tavaraestetiikkaa ja muovisuuden monia merkityksiä.
 • Tasa-arvon ja inklusiivisuuden estetiikassa painottuu monimuotoisuus. Tietotekniikka on usein inklusiivisuuden este tai mahdollistaja. Saavutettava tietotekniikka taasen toimii funktionaalisen ergonomian alueella, missä perinteisesti ”hyvä työkalu on kaunis”.
 • Datavakoilu markkinoinnin nimissä on on antiestetiikkaa, muistuttaen diktatuurien toimista, mutta nyt datakapitalismin merkeissä. Sen vastakohtana on avoimuus ja oikeudenmukainen tiedon omistajuus, joka menee suoraan moneen mainittuun esteettisyyden piirteeseen.
 • Sääntelyn ja toimintajärjestelmien maailmassa taas pitää osata arvostaa kompleksisuutta, käsitesoppaa ja erityiskieltä. Tämä on vastakkaista etiikan selkeydelle. Vallallakin on oma estetiikkansa, mutta se on vähän negatiivista, kun ollaan sen vallan kohteina eikä ”vallautettuina”.
 • Toimintajärjestelmästandardeissa ja kehittämisessä on usein runkona jonkinsortin kehittämisen kehä. Kehä eli ympyrä on harmoninen, miellyttävä muoto ja lisää sitä (potentiaalisesti) myös asioihin, jota sillä kuvataan. Kehällä asiat eivät karkaa käsistä. Kestävä kehityskin pyrkii pitämään asiat ”kestokehän” sisällä. Tiekartan toki pitää olla suunnatumpi ja ohjata kiehtoviin lopputulemiin. Ja sen lineaarien muodon avulla päästään irti nykyhetken olosuhteiden vankilasta.
 • Visuaalisessa vastuullisuusviestinnässä suositaan vastuulliseksi koettavaa visuaalista tyyliä, mutta millainen on sitä kulloinkin, on vaikea määrittää, ellei nyt puhuta kaikkien matkimista stereotypioista.
 • Jne…

Estetiikka on vastuullisuusasioissa läsnä monessa muodossa ja läsnä saattaa olla ristiriitaisuuksia ja monitulkitaisuuksia (kuten varmasti on myös edellä olevassa listassa). Mutta pointti tässä onkin se, että jokaisessa kontekstissa pitää ymmärtää siihen liittyvän vastuullisuusasioiden luonne, etiikka ja niihin liittyvä estetiikka ja ottaa se sitten huomioon suunnittelussa ja viestinnässä. Toisaalta estetiikka tarjoaa myös keinoja negatiivisille pyrkimyksille.

Teksti: Matti Vuori