Positiivinen pirkanmaalaisuus on vahvuutemme tehdessämme tuoteinnovaatioita tai pärjätessämme vaikeina aikoina. Alunperin vuonna 1995 tehtiin Pitkyn manifesti. Se oli mahdollisuus nostaa esiin ja jäsentää sitä puolimyyttistä hyvää pirkanmaalaisuutta suhtautumista asioihin ja tekemisen tyyliä, ammatillisen identiteettimme perustaa, jota meidän kannattaa varjella ja edistää tässä tasapäistyvässä maaimassa. Siis juuri sitä, millä menestymme ja mikä yhdistää ja kantaa meitä – ja on alueen ICT-toiminnan keskeisestä menestystekijä.

Uudistuvat olosuhteet

Manifestit ovat aina aikansa lapsia ja reagoivat kulloiseenkin kulttuuriin ja ilmiöihin antamalla väitteen jostain, kokoamalla aiheen keskeiset ajatukset, lupaamalla kenties jotain. Kun Pitkyn manifesti vuonna 2015 julkaistiin, elettiin vielä hieman ankeaa aikaa pirkanmaalaisessa ICT:ssä. Koettiin, että Nokia ja kaikki muukin karkaa pois. Silloin tarvittiin näkemystä pirkanmaalaisuudesta ja pirkanmaalaisesta tekemisestä. Ja Pitky oli muutenkin aktiivisempi kuin muutamaan vuoteen. Sitten alkoikin Suomessa ja Pirkanmaalla selkeä virkistyminen ja yrityskannankin uusiutuminen ja vahvistuminen. Manifestin teemat ovat silti luultavasti enimmäkseen relevantteja, mutta niitä kannattaa arvioida kriittisesti ja tunnistaa uusia oleellisia lisäyksiä, jotta manifestikin säilyy tuoreena ja hyödyllisenä. Identiteettimme ymmärtäminen hyötyy tällaisista kuvauksista.

Asia sai uutta pontta, kun TIVIA:ssa nousi vahvasti esille ajatus, että alueelliset yhdistykset muuttaisivat nimensä muotoon TIVIA Paikkakunta, eli siis Pitkystä olisi tullut TIVIA Pirkanmaa. Kevätkokous 2020 hylkäsi ajatuksen. Yleinen kokemus oli, että pirkanmaalainen identiteetti on tärkeää säilyttää yhdistyksessä – ja sen ohella diversiteetti on kansallinenkin etu. Mutta on hyvä miettiä sen identiteetin rakennuspalikoita. Niistä voi ja pitää tiivistää olennaisimpia yhdistyksen viesteiksei.

Kevätkokouksen 2021 ennakkosessiossa käytiin läpi manifestin sisältöjä. Alla on sen päivitetty, vielä raakaversio. Siinä on asioita avattu ja jäsennetty kolmen pääteeman alle.

(1) Pirkanmaalla ollaan edelläkäviöitä, oikeasti tosi hyviä

Käytämme mieluummin pirkanmaalaista ICT-osaamista kuin muualta tuotua – ei nurkkakuntaisuudesta, vaan koska se on erinomaista

Tämä ajatus on vastaisku varsinkin amerikkalaiskeskeisyydelle. Meitä on aikalailla ehdollistettu siihen, että hyvät systeemit tulevat yhdysvalloista. Kaikki muu epäilyttää. Pirkanmaalla tehdään paljon hienoja asioita, mutta ne jäävät paitsioon. Nyt tilanne on parantunut uuden yrityskannan kypsymisen myötä, mutta edelleen niissä ei tuotteistus tai markkinointi tapahdu kovin voimalla. Suomi on muutenkin nopeiden omaksujien maa ja Pirkanmaalla on sopivan kokoinen ekosysteemi asioiden kokeiluun kansainvälisille markkinoille.

Emme huijaa itseämme hypetyksellä, vaan olemme oikeasti hyviä

ICT-maailma on täynnä hypetystä, jolla tehdään vedätystä, puhalletaan ilmapalloja. Se piilottaa todelliset asiat. Itsenäinen ajattelija näkee hypen taakse ja löytää jotain eheää. Moni tekninen tai toimintaprosessien hype on muuttanut maailmaa. Uudet asiat kannattaa ottaa vastaan uteliaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja saattaa maaliin asti huippuluokan innovaatioiksi. Keksiminen ei riitä tuloksellisuuteen. Pitky edustaa pirkanmaalaista etukenoista realismia yhdistäen ihmisiä jakamaan käytännön kokemuksiaan, katalysoimaan ajatusten siirtoa.

Osaamme olla luovia tai jämäköitä ja tarvittaessa kumpaakin

Organisaatioajattelu ja johtamiskeskustelu on nykyään yleistä. Yrityksiä on klassisesti jaettu luoviin ja systemaattisiin. Ekosysteemissä tarvitaan kumpiakin ja jokaisen yrityksen pitää osata vaihtaa tyyliä tarpeen mukaan. Se on ketteryyttä.

(2) Teemme töitä, opimme, kehitymme ja kasvamme yhdessä

Kehitämme yhdessä osaamistamme ja olemme edelläkävijöitä

Kehittäminen ja kehittyminen on avainjuttu. Nykyään sen tarve ja tahti ovat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Ja yhdessä oppiminen on toinen avainsana. Pirkanmaalla on osattu tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja siinä on ollut operatiivisen toiminnan ohella elementtinä myös osaamisen kehittäminen. Oppilaitokset ja tutkimuslaitokset ovat tässä tärkeitä ja Pitkyn yksi pointti on olla myös yhteisen oppimisen foorumi. Pitkylle kerhot ovat yksi foorumi, jolla jakaa käytännöllisiä kokemuksia. On siis, ja pitää olla, eritasoisia oppimisen ja kehittymisen systeemejä. Kenties kasvava systeemiajattelu auttaa niiden näkemisessä. Me olemmekin monessa edelläkävijöitä ja muut ovat meille kateellisia. Pidetään se linja!

Verkotumme, olemme kokonaisuuden osa

Yhteinen kehittyminen on ihmisten välistä osaamisen ja ajatusten siirtoa ja yhteistä tekemistä. Koko ekosysteemimme on kohtauspaikka ja yhteisen työn foorumi. Siksi Pitkykin haluaa olla kohtaus- ja törmäytyspaikka ihmisille ja heidän asioilleen.

Ajatusten ja kokemusten import-export – kokemukset käyttöön ja jakoon

Toisten kokemuksia kannattaa hyödyttää yli toimialojen. Kun kaikki alat digitalisoituvat, ne pääsevät hyötymään edelläkävijöiden kokemuksista – niin toisten alojen kuin kokeneiden henkilöidenkin. Pirkanmaalla on hienot synergian mahdollisuudet ja siksi meidän kannattaa jakaa ja hyödyntää kaikkea yli rajojen.

Uskomme tulevaisuuteen, luomme sitä, ja pärjäämme kriiseissäkin, joita tulee aina väistämättä, sillä maailma nyt vain on sellainen

Yhteinen tulevaisuususko on tärkeää alueilla, yhteisöissä ja yhdistyksissä. Kriiseissä punnitaan voimavarat. Joskus niissä on kollektiivisesti vähän saatettu lamautua, mutta siitä on kenties opittu. Me omilla teoillamme luomme tulevaisuutta ja uudistumme sen myötä.

(3) Kaikki hyvä – tekniikka, tuloksellisuus, hyvä työelämä ja hyvinvointi – syntyy ihmisistä

ICT-maailma on aina ennenkaikkea ihmisten maailma

Hyvä tekniikkakin kumpuaa ihmisistä. Uudet ratkaisut eivät synny roadmapista, vaan ihmismielestä. Teemayhdistyksissä on usein tekniikka pääroolissa, mutta alueellinen yhdistys katsoo asioita ihmisten kautta: heidän suhteensa asioihin, osaaminen, yhteisöllisyys jne…

Olemme kaikki erilaisia ja se on yksi vahvuutemme

Diversiteetti ymmärretään nykyään eduksi. Tulokset syntyvät erilaisten ihmisten yhteistyönä. Lisää luovuutta, lisää kykyä ratkaista monimutkaisia ongelmia, lisää reagointikykyä muutoksiin. Joskus diversiteetti koetaan kovin kapeasti, mutta sitä on monenlaista sukupuolen ohella: kulttuuri, koulutus, kokemus, maailmankuva, osaaminen, mentaalinen työkalupakki, identiteetti… Toinen taso on talousalueen monimuotoisuus. Täällä on kaikenlaisia toimijoita, mikä mahdollistaa synergiaa, ratkaisujen siirtoa uusiin konteksteihin ja uusiin innovaatioihin. Osaamisen leveys on syntyy kokemusten monimuotoisuudesta ja on meillä tärkeä etu. Osaamme hyödyntää kokemusta ja siirtää sitä uusille ihmisille ja uusiin asioihin.

Kaikki ei ole aina niin vakavaa

Paikkakuntien ja yhdistysten välillä on eroa huumorintajussa. Hyvien työyhteisöjen arki on täynnä hyvää huumoria (ja huonoa myös). Joidenkin yhdistysten ei voisi kuvitellakaan julkaisevan jotain kieli poskessa. Pitkyn voisi.